0332 257 00 11
info@humaokullari.com
Gsm-WhatsApp Danışma 0552 458 01 42

Eğitim Modelimiz

EĞİTİM MODELİMİZ

Hüma Okulları eğitim-öğretim programı tematik yaklaşım odaklı ve tam öğrenme modelidir . Tematik yaklaşım, seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri bir araya getirip ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır. Tam öğrenme modelinde ise geriye dönük eksiklikler giderilir.

Bu program kapsamında öğretmen ve öğrenciler kendilerini çevreleyen dünyaya yeni ve farklı yollardan bakmaya teşvik edilir. Tematik öğrenme, bilimsel ve araştırmacı düşünceyi çocuklarda davranışa dönüştürmekte de önemli bir yoldur. Programımız etkin öğrenme yöntemleri ve proje bazlı çalışmalarla yapılandırılmıştır. Etkin öğrenme yöntemleri tüm duyuların aktif olarak kullanılmasını gerektirir ki bu da öğrencinin edindiği deneyimler yoluyla kalıcı ve gerçek bir öğrenmeyi gerçekleştirir.