HÜMA OKULLARI ERKEN KAYIT DÖNEMİNİ BAŞLATTI

Hüma Okulları Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Birekul, yenilikçi ve öğrenci merkezli eğitim anlayışlarının her sene başarı ile uygulandığını, kazandıran lider eğitimci kadrosuyla hedefe güçlü adımlar attıklarını belirtti.

1 Mart 2024 tarihine kadar Hüma Okullarını tercih edecek velilerin avantajlı olacağını ekleyerek “geleceğin teminatı olan çocuklarımızın hayatlarına dokunmaya devam ediyoruz” dedi.

 

Dr. Birekul; geleneksel eğitim modellerinden sıyrılarak, iki yabancı dil eğitimi verdiklerini, sanat, spor, aktivite ve bilim alanlarında farklılıklara öncü olduklarını, uygulamalı eğitim anlayışı ile teori ve pratik arasındaki bağı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. “Yeniçağın eğitim teknolojilerinden yararlanarak eleştirel bakış açısına sahip, bilimselliği ön planda tutan, teknolojiyi doğru kullanmasını bilen ve tüm bunları akademik bilgi ile birleştiren öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz.