Hakkımızda

Hüma Okulları, eğitim perspektifi ile küresel bir bakış açısı sunmayı ve eğitimi evrensel olarak ele almayı ilke edinmiştir. Eğitim için attığımız her adımın arkasında yatan değerlerimiz adalet, ülkeye hizmet, yenilikçilik, istikrar ve kalitedir. Hüma Okulları olarak eğitime verdiğimiz hizmetin arkasında değerlerimizle harmanlanmış bir eğitim perspektifimiz var.

Eğitim modelimizi
nasıl
belirliyoruz?

 Hüma Okulları eğitim-öğretim programı tematik yaklaşım odaklı ve tam öğrenme modelidir. 

 

   Tematik yaklaşım, seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri bir araya getirip ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır. Tam öğrenme modelinde ise geriye dönük eksiklikler giderilir.

 

 Bu program kapsamında öğretmen ve öğrenciler kendilerini çevreleyen dünyaya yeni ve farklı yollardan bakmaya teşvik edilir.

 

   Tematik öğrenme, bilimsel ve araştırmacı düşünceyi çocuklarda davranışa dönüştürmekte de önemli bir yoldur. Programımız etkin öğrenme yöntemleri ve proje bazlı çalışmalarla yapılandırılmıştır. Etkin öğrenme yöntemleri tüm duyuların aktif olarak kullanılmasını gerektirir ki bu da öğrencinin edindiği deneyimler yoluyla kalıcı ve gerçek bir öğrenmeyi gerçekleştirir.

library-2165188_1920

Değerlerimiz

Adalet

 

   Güveniliriz; sözümüzü tutarız, kararlarımızda hak ve adaleti gözetiriz. 

   Halden anlarız; farklılıkları anlar ve saygı duyarız.

   Yönetimde şeffafız; hukukun üstünlüğüne inanır, kanunlara uyarız.

Vatana Hizmet

 Topluma ve gelecek nesillere değer katacak bireyler yetiştirmek için yatırım yaparız.

  Çevreyi, doğal ve tarihsel güzellikleri korumayı önemseriz bunun için çaba harcarız.

  Eğitimin, toplumun geleceği olduğunu bilir, nitelikli eğitimi herkes için erişilebilir kılmaya çalışırız.

Yenilikçilik

Gücümüzü vizyonumuzdan, yaratıcılığımızdan ve iyimserliğimizden alırız.

 Yenilikleri takip eder değişim kararlarını mutlaka hayata geçiririz.

   Azimle çalışır zoru başarmaktan gurur ve mutluluk duyarız.

İstikrar ve Kalite

Taahhütlerimizi her zaman ve her yerde yerine getirmek için çalışır yılmadan mücadele veririz.

İnsana yatırımın önemini biliriz; birbirimize değer verir ve birlikte çalışmaya inanırız.

Çalışmalarımızda verimlilik ve yüksek kaliteyi hedefleriz, kalitemizi koruyarak büyümeye özen gösteririz.

İnsan kaynaklarında ehliyet, liyakat ve sadakatten ödün vermeyiz.

 

Misyonumuz

         


    Misyonumuz, öğrencilerimizi yaşam boyu mutlu, başarılı ve adil dünya bireyleri haline getirecek bilgi ve becerilerle donatmaktır. 

VİZyonumuz

         


    Vizyonumuz, arzu edilen geleceği inşa etmek için çalışmaktır.

library-2165188_1920

Hüma Okulları Eğitim Değerleri

 • Her öğrencinin öz farkındalıklarının temel alındığı rekabet yarış ve karşılaştırmanın azaltıldığı okuldur.
 
 • Öğrencilerin gizli güçlerinin ortaya çıkarıldığı, yeteneklerinin ve  ilgilerinin belirlendiği, geliştirildiği öğrencilerin kendi aralarında da kategorize edilmeden, akademik benliklerinin geliştirildiği okuldur.
 
 • Öğrencilerin özgüvenlerinin geliştirildiği ve güveni temele alan bir okuldur.
 
 • Öğrencilerin sınav kaygısını azaltan başarı temelli ve hedef odaklı ,tümel gelişimini destekleyen bir okuldur.
 
 • Okulu yaşama bir hazırlık değil yaşamın bizatihi kendisi olarak kabul eden okuldur.
 
 • Öğrencilerin en az bir müzik enstrümanı çalmayı öğrendikleri ve ruhlarını terbiye ettikleri bir okuldur.
 
 • Öğrencilerin görsel sanat dalları etkileşerek,  estetik duygu ve kişiliklerinin geliştirildiği bir okuldur.
 
 • Öğrencilerin takım sporları ile dostluğu ve işbirliğini öğrendiği dayanışma temelli bir  okuldur.
 
 • Farklılıklara hoşgörü ile yaklaşabilen, farklılıkları zenginlik olarak kabul eden bir okuldur.
 
 • Hak ve sorumluluk bilincinin geliştirildiği, yerli ve milli bireylerin yetiştirildiği okuldur.
 

Hüma Okulları Öğretim Felsefesi İlkeleri

 • Öğrenmeyi öğrenmek esastır.
 • Öğretim etkinlikleri aktif eğitim ilkelerine göre düzenlenmiştir.
 • Her öğrenci öğrenebilir.
 • Her öğrencinin bireysel farklılıkları vardır ve bunlara saygı duyulur.
 • Her öğrenci bir konuyu öğrenmeden diğerine geçemez. Öğrencilerin konular arasında özgün bağlantılar kurması amaçlanır.
 • Sorgulayıcı ve yaratıcı düşünceyi geliştirmek için düşünmeyi öğretmek amaçlanır.
 • Öğrencilerin başarabilme duygusu ders içi etkinliklerde yüksek tutulur.
 • Öğrenme sürecinde hatalar bir öğrenme olanağı olarak görülür.
 • Düşünmeyi teşvik eden özgün projeler ile öğrenciler daha zor problemleri çözmeye güdülenir.
 • İşbirliği ile etkileşim öğrenmeyi kolaylaştırır ve toplumsal aidiyet gelişir.
 • İyi planlanmış öğrenme ortamı öğrenciler arasındaki olumlu ilişkileri geliştirir.
 • Öğretim süreçlerinde ders öncesi ve sonrası etüt çalışmalar yapılır.
 • Tüm seviyelerdeki ders konuları H-UZEM sistemiyle 7/24 desteklenir.
 
 

Çeyrek asırlık özel öğretim tecrübemiz sizinle...